Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πέραν του Πραγματικού

Κινηματογραφική Ομάδα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΚΟΠΙ

Αφιέρωμα: «Πέραν του Πραγματικού»

«O Νεκρός», του Τζιμ Τζάρμους

Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»

Είσοδος ελεύθερη