Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Παρουσίαση Velocity Partners Ventrure Capital Fund

Ενημέρωση για τη δραστηριοποίηση του Velocity
Partners και προσέλκυση τεχνολογικών ομάδων/εταιρειών
προς επένδυση και χρηματοδότηση
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Μαύρος
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δ. Χατζής»
Είσοδος ελεύθερη