Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πνευματικές διοδεύσεις από τα μέσα του 13ου αι. έως τα μέσα του 16ου αι. με σηματωρούς ελληνικά χειρόγραφα και παλαίτυπα

Το Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου διοργανώνει την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 7.00 μμ., στην «Αίθουσα Κ. Κατσάρη»  του Μεγάρου της  Ε.Η.Μ. εκδήλωση, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Σπ. Στάϊκου, Η Πνευματική Πορεία του Γένους με όχημα το χειρόγραφο και το έντυπο βιβλίο. 13ος αι.-μέσα 16ος αι. και θέμα:

«Πνευματικές διοδεύσεις από τα μέσα του 13ου αι. έως τα μέσα του 16ου αι. με σηματωρούς ελληνικά χειρόγραφα και παλαίτυπα».

Ομιλητής: Ο Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος.

Θα εκτεθούν σπάνιες εκδόσεις της περιόδου της Ιταλικής Αναγέννησης.