Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συζήτηση με θέμα οι “αιρετές” ως ασπίδα και αρωγός στην προσπάθεια εξάλειψης της βίας