Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Τα 15 χρόνια λειτουργίας, πορείας, παιδείας και πολιτισμού

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων παρουσιάζει
«Τα 15 χρόνια λειτουργίας, πορείας, παιδείας και πολιτισμού»
Ένα νοσταλγικό ταξίδι στο χρόνο και τα όνειρά μας.
Συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί:
Αναστάσιος Γκρέστας, Θάλεια Γιαννούτσου,
Βαγγέλης Μανταφούνης, Αμαλία
Παπακώστα, Κώστας Γεωργάκης,
Χριστίνα Κοσμά και Δήμητρα Γκατζόγια.
Γενική ευθύνη και επιμέλεια Καίτη
Σεντελέ – Διευθύντρια.
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»
Είσοδος ελεύθερη