Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Το µυθικό σύµπαν του Χριστόφορου Μηλιώνη

Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών οργανώνει τη ∆ευτέρα, 4 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 7 µ.µ., στην «Αίθουσα Κ. Κατσάρη» του Μεγάρου της, διάλεξη µε οµιλητή τον τ. Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων κ.Απόστολο Μπενάτση, και θέµα:
Το µυθικό σύµπαν του Χριστόφορου Μηλιώνη
Κείµενα θα απαγγείλουν οι: Αριστούλα Ράρα, Ελένη Σιωµοπούλου, Χαράλαµπος Μηλιώνης.
Θα αισθανθούµε ιδιαίτερη χαρά αν παρευρεθείτε.