Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

1η Χορωδιακή Συνάντηση

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Λυκείου Ελληνίδων – Παράρτημα Ιωαννίνων, Ιστορικού Αρχείου – Μουσείου Ηπείρου συνδιοργανώνουν την 1η Χορωδιακή Συνάντηση το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018, 19:30, στην αίθουσα των Γ.Α.Κ – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου.

Συμμετέχουν :
Μικτή Χορωδία Μουσικού Συλλόγου Άνδρου
Μουσικός Όμιλος Σπάρτης
Μικτή Χορωδία Λυκείου Ελληνίδων Παραρτήματος Ιωαννίνων