Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πέραν του Πραγματικού

Κινηματογραφική Ομάδα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΚΟΠΙ

Αφιέρωμα: «Πέραν του Πραγματικού»

«Calamari Union», του Άκι Καουρισμάκι

Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»

Είσοδος ελεύθερη