Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

40 Χρόνια Πολιτικοί και ∆ηµοσιογράφοι στα Γιάννενα

Η Περιφέρεια Ηπείρου σας προσκαλεί να τιµήσετε µε την παρουσία σας τα εγκαίνια της αναδροµικής έκθεσης φωτογραφίας του Γιάννη Μπράτη µε τίτλο : «40 Χρόνια Πολιτικοί και ∆ηµοσιογράφοι στα Γιάννενα» που θα πραγµατοποιηθούν στις 14 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 19:00, στο Λαογραφικό Μουσείο «Κώστας Φρόντζος», (Μιχ. Αγγέλου 42, Ιωάννινα).

Ώρες λειτουργίας: καθηµερινά 9:00-14:00 – ∆ευτέρα & Τετάρτη 17:30-20:00