Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Hμερίδα για τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου

Την Πέμπτη 10/12/2020, με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Πολιτικών και Προτύπων Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, διεξήχθη ημερίδα με θέμα τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου. Η ημερίδα απευθυνόταν αποκλειστικά σε στελέχη του Δήμου Ιωαννιτών. Οι εισηγητές από τη Διεύθυνση Πολιτικών και Προτύπων Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ανέλυσαν θέματα που αφορούσαν:

  1. To Μοντέλο 3 γραμμών Ρόλων (Ελεγκτικό Συνέδριο, Ρόλος  Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου)
  2. Τη σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
  3. Τη Διαχείριση Κινδύνου

Από πλευράς Δήμου συμμετείχαν:

  • Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών
  • Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΠΝΑΔΙ
  • Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΙ
  • Η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης του Δήμου

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και τμημάτων καθώς και στελέχη τόσο από το Δήμο, όσο από τους εποπτευόμενους φορείς.