Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ