Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Δημητρίου Κωσταδήμα» που διαχειρίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών.