Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Αλεξάνδρας -Ελένης Γκαστή» που διαχειρίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών.