Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Ιωαννιτών με την επωνυμία ¨ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ¨