Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ Δήμου Ιωαννιτών .