Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Έγκριση της αρίθμ. 898/28-9-2021 (πρακτικό 40/2021) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών περί διακανονισμού οφειλόμενων μισθωμάτων εταιρείας επί ακινήτου ιδιοκτησίας του Κ.Α.Δ. «Χαράλαμπου Θώμου».