Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων Αγ_Χαραλάμπους 2019 από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτ.Μακεδονίας.