Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση – Δημόσιας Πρόσκλησης υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης ακινήτου της κοινωφελούς περιουσίας Κληροδότημα Ελένης Ζωγράφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 185), όπως ισχύει (μακροχρόνια μίσθωση έναντι ανακατασκευής προς εκμετάλλευση ακινήτου).