Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου Κληροδοτήματος Αλεξάνδρας-Ελένης Γκαστή στη Λάρισα