Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου με πλειοδοτική δημοπρασία με έγγραφες σε σφραγισμένο φάκελο (κλειστές) προσφορές για την εκμίσθωση των υφιστάμενων κτιριακών και γηπεδικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών με τα συστατικά και παραρτήματά τους, κείμενων σε τμήμα του ακινήτου με ΚΑΕΚ 201195401019, γνωστού ως «Πάρκο Πυρσινέλλα», ιδιοκτησίας του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Βασ. Πυρσινέλλα» του Δήμου Ιωαννιτών.