Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου στην οδό Κάνιγγοσ 1ΒΓ Κληροδοτήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ – ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΑΣΤΗ.