Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑ (Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 09/08/2023)