Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΛΕΞ.-ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΑΣΤΗ (ΛΑΡΙΣΑ)