Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2018 Κληροδοτήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΑΣΤΗ Δήμου Ιωαννιτών