Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διορισμός υποτρόφων για μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Ελευθερίας Μπάρκα» του Δήμου Ιωαννιτών.