Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διορισμός υποτρόφων για μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 από το Κληροδότημα «Ελευθερίας Μπάρκα» του Δήμου Ιωαννιτών