Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ 2023.