Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 2023