Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επαναληπτική Δημοπρασία της έκτακτης κάρπωσης, ενδεικτικού λήμματος 87,88 κ.μ. ξυλώδους όγκου Μαύρης & Τραχείας Πεύκης, Κυπαρίσσου και φυλλοβόλων, πλατύφυλλων, εντός των δύο γεωτεμαχίων του Πάρκου Πυρσινέλλα Κληροδοτήματος «Βασιλείου Πυρσινέλλα».