Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ των μελών του Δ/κού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΩΝΗΣ ΤΣΙΚΑ