Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Περίληψη της απο 4-9-2018 αίτησης του Δήμου Ιωαννιτών περί επωφελέστερης ή ασφαλέστερης αξιοποίησης της περιουσίας Κληροδοτήματος Αγλαϊας Χαραλάμπους