Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Περίληψη της από 12-11-2018 αίτησης του Δήμου Ιωαννιτών στο Εφετείο Ιωαννίνων περί επωφελέστερης εκτέλεσης της βούλησης της Διαθέτιδος Φερενίκης Καλούδη του Κληροδοτήματος Φερενίκης Καλούδη