Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ.