Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2021