Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2018