Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 1ΒΓ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ – ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΣΤΗ