Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΨΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΟΥΛΑΙΜΙΔΗ (ΑΑ)