Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 14 ΚΛ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ