Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Χορήγηση από το “Κληροδότημα Αγλαΐας Χαραλάμπους” για το έτος 2018 επιδόματος ανατροφής τέκνου ή τέκνων σε ανύπανδρες, διαζευγμένες ή χήρες μητέρες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν ελληνική υπηκοότητα και ηπειρωτική καταγωγή και τυγχάνουν δημότισσες του Δήμου Ιωαννιτών ή εφόσον τέτοιες δεν ανευρεθούν και μόνο τότε, δημότισσες ετέρου Δήμου του Νομού Ιωαννίνων».