Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Χορήγηση υποτροφιών εξωτερικού από το Κληροδότημα «Ελευθερίας Μπάρκα» του Δήμου Ιωαννιτών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019