Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Περίληψη αίτησης επωφελέστερης αξιοποίησης ΙΔΡΥΜΑ ΝΑΚΗ για αναρτηση ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ-ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ