Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Deputy Consultants

1. Δημήτριος Νάστος, Εντεταλμένος Σύμβουλος  Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας. Έχει την εποπτεία  και ευθύνη του Τμήματος Συντηρήσεων Έργων και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου.

 

2. Ηλίας Αρλέτος, Εντεταλμένος Σύμβουλος διαχείρισης του μηχανολογικού εξοπλισμού. Υπεύθυνος για τη διαχείριση του μηχανολογικού εξοπλισμού του γραφείου συντήρησης οχημάτων.

 

3. Γεωργία Γιώτη, Εντεταλμένος Σύμβουλος Κληροδοτημάτων. Υπεύθυνη για την εποπτεία καθώς και τον έλεγχο του τμήματος Κληροδοτημάτων της διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών.

 

4. Ελευθέριος Δοβανάς, Εντεταλμένος Σύμβουλος  λαϊκών αγορών και νεκροταφείων. Υπεύθυνος για τη λειτουργία των θεμάτων που άπτονται των λαϊκών αγορών και των νεκροταφείων του Δήμου.

 

5. Χαράλαμπος Μπρέχας, εντεταλμένος Σύμβουλος μέριμνας αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Υπεύθυνος για το κυνοκομείο και την υπογραφή των δηλώσεων υιοθεσίας ζώων που εκδίδονται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων Ιωαννίνων κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.