Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Life Quality Committee

Τακτικά Μέλη

 • Γκόλας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Βίνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος, μέλος
 • Βασιλείου Ελένη, Αντιδήμαρχος, μέλος
 • Καλούδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
 • Βακαλοπούλου Αλεξάνδρα, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
 • Γκόγκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
 • Τσόλης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
 • Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
 • Λισγάρας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Σαρακατσάνος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Λαόσογλου Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Μπρέχας Χαράλαμπος, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Κοσμάς Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Τζίμας Λάμπρος, Δημοτικός Σύμβουλος