Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ιωάννινα κλιματικά Ουδέτερη και Έξυπνη Πόλη έως το 2030

Συμμετοχή στον σχεδιασμό της πρότασης του Δήμου μας για το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «100 ενεργειακά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030» ώστε να γίνουν τα Ιωάννινα Κλιματικά Ουδέτερη και Έξυπνη Πόλη έως το 2030

O Δήμος Ιωαννιτών αποφάσισε να ανταποκριθεί στην πρόκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να υποβάλλει φάκελο υποψηφιότητας για το πιλοτικό πρόγραμμα ”100 ενεργειακά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις”.

Οι πόλεις, εξαιτίας της ραγδαίας αστικοποίησης των τελευταίων δεκαετιών, βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της.

Το δικαίωμα σε καθαρή και προσιτή ενέργεια περιλαμβάνεται μεταξύ των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και συνεπώς θα πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη.

Το δικαίωμα των μελλοντικών γενιών των Ιωαννίνων να απολαύσουν μια βιώσιμη πόλη πρέπει να αποτελεί τη βάση των σημερινών μας αποφάσεων.

Θεωρούμε ότι μέσα από αυτό το στόχο και τις αντίστοιχες προσπάθειες μας με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα η πόλη των Ιωαννίνων θα ενσωματώσει εμπειρίες, ευκαιρίες χρηματοδότησης και πρακτικές για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής όλων μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της μεταμόρφωσης της πόλης είναι η άμεση και ενεργή στήριξη της πολιτείας, της κεντρικής διοίκησης, των φορέων  και των πολιτών των Ιωαννίνων.

Ευχαριστούμε​ που θα αφιερώσετε λίγο χρόνο για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που θα βρείτε εδώ