Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Economic Committee

Τακτικά Μέλη

 1. Γιωτίτσας Θωμάς, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος της Επιτροπής
 2. Κατηρτσίδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, μέλος
 3. Λιόντος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος, μέλος
 4. Νάστος Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
 5. Γκογκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
 6. Γιώτη Γεωργία, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
 7. Βλέτσας Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
 8. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
 9. Μακόπουλος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Γκέγκας Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
 • Δουβανάς Λευτέρης, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
 • Μπακόλα Ντίνα, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
 • Τσώλης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
 • Λισγάρας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος