Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Σχεδιασμός Δράσεων

Ετήσια Έκθεση για την εφαρμογή της Πολιτικής Ισότητας των Φύλων στο Δήμο Ιωαννιτών

Πολιτική Ισότητας των Φύλων στον Δήμο Ιωαννιτών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιωαννιτών 2020-2023 – Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιωαννιτών 2020-2023 – Σχέδιο Δράσης

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2021

Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για τις πλημμύρες

Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για τους σεισμούς – Χάρτης

Σχέδιο Δράσης COVID 19 Δήμου Ιωαννιτών

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ

Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια – ΣΔΒΕ

Σχέδιο Βιώσιμης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – ΣΒΑΑ

Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την Κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Ιωαννιτών

Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και άμεση/βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Ιωαννιτών

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου ΙωαννιτώνΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιωαννιτών 2020-2023 – Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιωαννιτών 2020-2023 – Σχέδιο Δράσης

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2021

Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για τις πλημμύρες

Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για τους σεισμούς – Χάρτης

Σχέδιο Δράσης COVID 19 Δήμου Ιωαννιτών

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ

Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια – ΣΔΒΕ

Σχέδιο Βιώσιμης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – ΣΒΑΑ

Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την Κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Ιωαννιτών

Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και άμεση/βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Ιωαννιτών

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών