Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Secondary Education Commitee

Διεύθυνση: Αβέρωφ 6 1ος όροφος

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651001002-2651001019

FAX:  2651001018

email: epitropi.b@ioannina.gr

ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
             
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Τσίλη Παρασκευή Δ.Σ. (πλειοψηφία) 1 Μπρέχας Χαράλαμπος Δ.Σ. (πλειοψηφία)
2 Μπακόλα Ντίνα Δ.Σ. (πλειοψηφία) 2 Καλούδης Βασίλειος Δ.Σ. (πλειοψηφία)
3 Βαρτζιώτη Ειρήνη Δ.Σ. (πλειοψηφία) 3 Γιωτίτσας Θωμάς Δ.Σ. (πλειοψηφία)
4 Μάντζιος Στέφανος Δ.Σ. (μειοψηφία) 4 Βλέτσας Βασίλειος Δ.Σ. (μειοψηφία)
5 Ζιάκκας Κωνσταντίνος Διευθυντής Σχολείου 5 Παπαγιάννη Βασιλική Διευθυντής Σχολείου
6 Λαζάκης Φίλιππος Διευθυντής Σχολείου 6 Κοσμάς Δημήτριος Διευθυντής Σχολείου
7 Ζιώγας Δημήτριος Εκπρ. Ένωσης Γονέων 7 Καπόγλου Καρολίνα Εκπρ. Ένωσης Γονέων
8 Γιαννώρος Γεώργιος Δημότης (πλειοψηφία) 8 Μητσόπουλος Άγγελος Δημότης (πλειοψηφία)
9 Καψάλης Χρήστος Δημότης (πλειοψηφία) 9 Χαϊδεμενάκου Σταυρούλα Δημότης (πλειοψηφία)
10 Όκκα Μαρία Δημότης (πλειοψηφία) 10 Πάντου Ρήνα Δημότης (πλειοψηφία)
11 Γραβάνης Περικλής Δημότης (πλειοψηφία) 11 Ντούρος Ιωάννης Δημότης (πλειοψηφία)
12 Σταύρου Ελένη Δημότης (μειοψηφία) 12 Μαρτίνι Σπυρίδων Δημότης (μειοψηφία)
13 Νίτας Μιχαήλ Εκπρ. Μαθητικών Κοινοτήτων 13 Δέσποινα- Νικολίνα Τόλη Εκπρ. Μαθητικών Κοινοτήτων