Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Municipal Company for Water & Sewerage System (DEYAI)

http://www.deyai.gr

Διεύθυνση: 8ης Μεραρχιας 3-5, 45445 Ιωάννινα
Τηλ. κέντρο:
26510-54500
FAX:
26510-72033
Βλάβες-Ύδρευση:
6949054500
Αποχέτευση:
6944000195
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολιτών:
26510-54500