Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Lifelong Education

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ιωαννιτών

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης έχει αναλάβει το συντονισμό, την παρακολούθηση και τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των πράξεων «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» στους Άξονες Προτεραιότητας ΑΠ 7 και ΑΠ 8.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Για τη λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ο Δήμος Ιωαννιτών ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, και υπογράφτηκε σχετική Προγραμματική Σύμβαση τον Οκτώβριο του 2012.

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 669/17-9-12 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Δια Βίου Μάθησης, οι θεματικές ενότητες των Προγραμμάτων Εθνικής Εμβέλειας ορίζονται ως ακολούθως:

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙAEΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
  4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
  6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
  7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

Σε επίπεδο Τοπικής Εμβέλειας παρέχονται Τοπικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, τα οποία μετά από σχετική έγκρισή τους από το Επιστημονικό Συμβούλιο και το Συντονιστικό Όργανο της Επιτελικής Επιτροπής εντάσσονται στα παρεχόμενα προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και υλοποιούνται παράλληλα με τα προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας.

 

Χώροι Υλοποίησης προγραμμάτων

Για την υλοποίηση των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Εθνικής ή Τοπικής Εμβέλειας, σχετικά με τις κτιριακές υποδομές ισχύουν τα εξής:

α) έγινε αξιοποίηση δομών της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τις κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές. Ως εκ τούτου, τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 1, 2ος όροφος.

β) σε περιπτώσεις συνεργασίας με φορείς/σωματεία του δήμου Ιωαννιτών τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται στους κατά τόπους παρεχόμενους χώρους (Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου, Δικαστική Φυλακή Ιωαννίνων, Κ.Α.Π.Η., κλπ.)

 

Στελέχη

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιωαννιτών στελεχώνεται με τον Υπεύθυνο του Δήμου, τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας και τον Υπεύθυνο Οργάνωσης.

 

Εκπαιδευτικές συναντήσεις

Κάθε τμήμα μάθησης πραγματοποιεί τουλάχιστον 2 εκπαιδευτικές συναντήσεις την εβδομάδα διάρκειας 2 ωρών η κάθε μία, χωρίς όμως οι ώρες να ξεπερνούν τις 3 ώρες ανά συνάντηση. Τα τμήματα λειτουργούν καθημερινά εκτός Κυριακής.

 

Εκπαιδευόμενοι

Στα προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενήλικες ηλικίας 18 ετών και πάνω, με εξαίρεση τους εκπαιδευόμενους Τσιγγάνους και κρατούμενους σε φυλακές ανηλίκων που το κατώτερο όριο ηλικίας γίνεται 15 ετών. Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης γίνεται ανάλογα με τις αιτήσεις υποψηφίων και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Μόλις συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός εκπαιδευομένων ξεκινά τμήμα μάθησης, ενώ σε περίπτωση υπεράριθμων υποψηφίων δημιουργείται νέο επιπλέον τμήμα, άμεσα ή μόλις συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός εκπαιδευομένων

 

Εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές επιλέγονται, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τα κεντρικά του φορέα, από τον οριστικό πίνακα κατάταξης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ο οποίος ισχύει σε επίπεδο νομού/ περιφερειακής ενότητας.