Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης – ΚΕΑ

Το Κ.Ε.Α. είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που απευθύνεται σε νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Η έννοια της ακραίας φτώχειας ορίζεται ως η κατοχή εισοδήματος κάτω από ένα ορισμένο όριο και περιουσιακών στοιχείων κάτω από ορισμένη αξία.

Κριτήρια:

  • Εισοδηματικά κριτήρια
  • Περιουσιακά κριτήρια
  • Κριτήρια διαμονής

Το Κ.Ε.Α προβλέπει τη διασύνδεση του νοικοκυριού σας, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες του και εφόσον ικανοποιεί τα κριτήρια ένταξης κάθε προγράμματος, με:

  • Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.
  • Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
  • Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
  • Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους.
  • Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, παρόχων ύδρευσης, Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Στο keaprogram.gr μπορεί να δει ο δυνητικός δικαιούχος εαν πληρεί τα κριτήρια αναλυτικά, καθώς και να υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.